کوتوله قهوه ای

تلسکوپ

کوتوله قهوه ای چیست؟

سیاره خالی از سکنه
ستاره ناموفق
ستاره دنباله دار راکی
یک سوراخ سیاه کوچک

کوتوله های قهوه ای ، ستاره های ناموفق هستند. آنها کمتر درخشان و بدون جرم لازم برای ترکیب هیدروژن و انتشار کننده نور بسیار کم ، در نظر گرفته می شوند.

منبع:  berkeley.edu

What is a brown dwarf?

Uninhabited planet
Failed star
Rocky comet
Small blackhole

B) is correct. Brown dwarfs are failed stars. They are considered substellar, without the mass necessary to fuse hydrogen and emitting very little light.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا