کوسه بدون حرکت خفه می شود؟

كوسه

اگر يك كوسه تكان نخورد، آيا غرق (خفه ) مي شود؟

فقط گونه هاي كمي از كوسه ها اگر تكان نخورند، خفه مي شوند. كوسه سفيد ، ماكو ، و كوسه هاي قزل آلا ، ماهيچه هاي لازم براي پمپ كردن آب به درون دهان و آبشش هايشان را ندارند.

منبع:  discovery.com

Will a shark drown if it stops moving?

Only a few shark species will drown if they stop moving. Great white, mako, and salmon sharks don't have the muscles they need to pump water through their mouth and over their gills.
نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا