گاو نر خوابیده

گاو نر

به يك گاو نر خوابيده در زبان آمريكايي چه مي گويند؟

باب
بولدوزر
سوپاين بوواين
گاوهاي نر نمي خوابند، احمق

البته به يك گاو نر خوابيده ، بولدوزر مي گويند.

منبع:  cheezburger.com

What do you call a sleeping bull?

Bob
A bull-dozer
A supine bovine
Bulls don't sleep, silly

B) is correct. A sleeping bull is called a bull-dozer, of course.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا