گرانترین ستاره ی کمدی موقعیت

ستاره ي كمدي

گرانترين ستاره ي كمدي موقعيت چه كسي است؟

Kiefer Sutherland
Tina Fey
Tim Allen
Ashton Kutcher

اشتون كوچر در حال حاضر گرانترين ستاره ي كمدي موقعيت است كه 700000 دلار براي هر قسمت از دو نفر و نصفي دريافت مي كند. ستاره سابق ، چارلي شين 2 ميليون دلار براي يك قسمت، سال پيش دريافت كرد.

منبع:  usatoday.com

Who is the highest paid sitcom star?

Kiefer Sutherland
Tina Fey
Tim Allen
Ashton Kutcher

D ) is correct. Ashton Kutcher is currently the highest paid sitcom star making $700,000 per episode of Two and a Half Men. Former star, Charlie Sheen was making $2 million an episode last year.


ارسال دیدگاه


بلاکفا