گروه اختاپوس ها

اختاپوس

گروه اختاپوس ها در زبان انگلیسی چه نامیده می شود؟

Calling
Intelligence
Abundance
Consortium

گروه اختاپوس ها با عنوان consortium ارجاع داده می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is a group of octopuses called?

Calling
Intelligence
Abundance
Consortium

D) is correct. A group of octopuses (or octopodes, depending on where you live) are referred to as a consortium.


ارسال دیدگاه


بلاکفا