گروه کروکودیل ها

كروكوديل

گروهي از كروكوديل ها چه ناميده مي شود؟

Clan
Herd
Swarm
Congregation

گروهي از كروكوديل ها Congregation يا bask يا nest يا float ناميده مي شود.

منبع:  Dictionary.com

What is a group of crocodiles called?

Clan
Herd
Swarm
Congregation

D) is correct. A group of crocodiles is called a congregation, bask, nest, or float.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا