گروه کلاغ ها

کلاغ

گروهی از کلاغ ها چه نامیده می شود؟

Clutch
Brace
Murder
Conspiracy

گروهی از کلاغ ها با نام های murder, horde, parcel, hover یا muster شناخته می شود.

منبع:  Dictionary.com

What is a group of crows called?

Clutch
Brace
Murder
Conspiracy

C) is correct. A group of crows is known as a murder, horde, parcel, hover, or muster.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا