خواهر چارلی براون

سالی

نام خواهر چارلی براون کدام است؟

لوسی
مارسی
سالی
پتی

چارلی براون یک خواهر کوچک به نام سالی دارد که عاشق سوال پرسیدن است. او همچنین مجذوب دوست چارلی ، لینوس است که سالی او را بابو شیرین می خواند.

منبع:  peanuts.com

What is the name of Charlie Brown’s sister?

Lucy
Marci
Sally
Patty

C) is correct. Charlie Brown has a little sister named Sally who loves asking questions. She also has a crush on Charlie’s friend Linus, who she calls her Sweet Babboo.

سوال روز ۶ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

نام پوینستیا

پوینستیا

پوينستيا چگونه نامش را بدست آورد؟

جوئل آر پوینستیا
خلیج پونست ، پرو
کاپیتان جی دابلیو پونستیا
قله پنیست ، آرژانتین

گیاه پوینستیا به افتخار جوئل آر پوینستیا ، یک وزیر آمریکا فرستاده شده به مکزیکو ، نام گذاری شده است. پوینست در اواخر دهه 1820 این گیاه را مشهور کرد.

منبع:  britannica.com

How did the poinsettia plant get its name?

Joel R. Poinsett
Ponsett Bay, Peru
Captain J.W. Ponsetia
Panicet Peak, Argentina

A) is correct. The poinsettia plant is named after Joel R. Poinsett, a US minister to Mexico. Poinsett popularized the plant in the late 1820s.

سوال روز ۵ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

شکرگزاری کانادایی

جشن شکرگزاری

کانادایی ها در چه زمانی شکرگزاری را جشن می گیرند؟

اکتبر
نوامبر
ژانویه
دسامبر

شکرگزاری کانادایی ها در دومین دوشنبه اکتبر هر سال جشن گرفته می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

When do Canadians celebrate Thanksgiving?

October
November
January
December

A) is correct. Canadian Thanksgiving is celebrated on the second Monday in October each year.

سوال روز ۴ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

هزینه هدایای تعطیلات آمریکایی ها

هدیه

آمریکایی ها چقدر برای هدایای تعطیلات هزینه می کنند؟

850 دلار
600 دلار
1000 دلار
350 دلار

طبق گزارش گروه تحقیقات آمریکایی ، میانگین هزینه برنامه ریزی شده برای سال 2012 ، 854 دلار است. این مقدار بیش از 32 درصد مقدار میانگین هزینه برنامه ریزی شده در تحقیق سال 2011 است.

منبع:  americanresearchgroup.com

How much do Americans spend on holiday gifts?

$850
$600
$1,000
$350

A) is correct. According to the American Research Group, the average planned spending for 2012 is $854. It's up over 32% from average planned spending in the 2011 survey.

سوال روز ۳ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

استخوان جناق

استخوان جناق

کدام استخوان ، استخوان جناق را تشکیل می دهد؟

استخوان کتف
استخوان چنگالی شکل
استخوان منقار
استخوان خاجی

استخوان جناق ، استخوانی Y شکل است که در پرندگان و برخی از دایناسورها یافت می شد و فرکولا نامیده می شد. فرکولا از ترکیب دو ترقوه ایجاد می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What bone makes up the wishbone?

Scapula
Furcula
Coracoid
Synsacrum

B) is correct. The wishbone is the Y-shaped bone found in birds and some dinosaurs called the furcula. The furcula is formed by the fusion of the two clavicles.

سوال روز ۲ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین بالون رژه روز شکرگزاری

بالون

اولین بالون در رژه روز شکرگزاری فروشگاه میسی کدام بود؟

فلیکس گربه
اسنوپی
پاپانوئل
تام تورکی

در سال 1927 ، فلیکس گربه ، اولین بالون عظیم شخصیت شکل رژه روز شکرگزاری فروشگاه زنجیره ای میسی بود . در سال های اول ، بالون ها بعد از رژه رها می شدند و به افرادی که آن ها را پیدا می کردند جوایزی داده می شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first balloon in the Macy’s Day Parade?

Felix the Cat
Snoopy
Santa Claus
Tom Turkey

A) is correct. In 1927, Felix the Cat was Macy's Thanksgiving Day Parade’s first giant character balloon. In the early years, balloons were let loose after the parade, and prizes were offered to those who found them.

سوال روز ۱ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

سیاره ای با بیشترین قمر

منظومه شمسی

کدام سیاره بیشترین قمر در منظومه شمسی را دارد؟

زحل
زهره
مشتری
اورانوس

سیاره مشتری بیشترین قمر در منظومه شمسی را دارد. این سیاره 67 قمر تایید شده دارد. بزرگترین قمرهایش عبارتند از گنمید، کاليستو ، اروپا و آیو .

منبع:  Ask Encyclopedia

Which planet has the most moons in the Solar System?

Saturn
Venus
Jupiter
Uranus

C) is correct. Jupiter has the most moons in the Solar System. It has 67 confirmed moons. Its largest are Ganymede, Callisto, Eurpoa, and Io.

سوال روز ۳۰ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

score چقدر است؟

جورج واشنگتن

چهار اسکور score و هفت سال ، چقدر است؟

27
23
87
47

یک اسکور score به یک گروه بیست تایی می گویند. چهار اسکور و هفت سال ، 87 سال می شود.

منبع:  dictionary.com

How long is four score and seven years?

27
23
87
47

C) is correct. A score is a group of twenty. Four score and seven years is 87 years.

برچسب‌ها, ,
سوال روز ۲۹ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین تمبر پستی

پست

کدام کشور اولین تمبر پستی را منتشر کرد؟

ایالات متحده آمریکا
چین
یونان
انگلستان

اولین تمبر پستی در سال 1840 توسط انگلستان منتشر شد. این مورد باعث شد که هزینه پست بیشتر برای فرستنده تغییر کند نسبت به گیرنده که اغلب از پرداخت کردن خودداری می کرد.

منبع:  Wikipedia

Which country issued the first postage stamp?

United States
China
Greece
United Kingdom

D) is correct. The first postage stamps were issued in the United Kingdom in 1840. This changed the cost of delivery to the sender, rather than the recipient, who often refused to pay.

سوال روز ۲۸ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

رنگ چشمان کریستین استوارت

کریستین استوارت

چشمان کریستین استوارت چه رنگی هستند؟

آبی
سبز
فندقی
قهوه ای

چشمان کریستین استوارت سبز هستند. او از لنزهای رنگی برای نقش بلا سوعن در سریال مهتاب استفاده می کند.

منبع:  imdb.com

What color are Kristen Stewart's eyes?

Blue
Green
Hazel
Brown

B) is correct. Kristen Stewart has green eyes. She wore colored contacts for her role of Bella Swan in the Twilight series.

سوال روز ۲۷ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا