مخلوق افسانه ای مارکو پلو

ماركو پلو

كدام مخلوق افسانه اي را ماركو پلو ادعا كرد كه يافته است؟

زن‌ ماهي‌
اژدها
اسب تك شاخ
غول‌ يا جن‌ ساكن‌ غار وكوه‌

ماركو پلو ادعا كرد كه يك اسب تك شاخ را در سفرش پيدا كرده است. او آن را به صورت موجودي با موهاي بوفالو و پاهاي فيل توصيف كرد كه نشان مي دهد كه او در واقع كرگدن پيدا كرده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What mythical creature did Marco Polo claim to find?

Mermaid
Dragon
Unicorn
Troll

C) is correct. Marco Polo claimed to find a unicorn on his travels. He described it as having the hair of a buffalo and feet like an elephant's, which hints that what he really found was a rhinoceros.

سوال روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بیماری ریشه کن شده

باكتري

كدام بيماري بوسيله واكسيناسيون ريشه كن شده است؟

فلج اطفال
آبله
تب‌ زرد
طاعون‌

آبله تنها بيماري است كه با آخرين مورد شناخته شده در 1977 بعد از يك مبارزه جهاني با واكسيناسيون ، از انسانها ريشه كن شده است. باكتري وباي گاوي هم كه بيماري نشخواركنندگان است هم ريشه كن شده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which disease has been eradicated globally by vaccination?

Polio
Smallpox
Yellow fever
Bubonic plague

B) is correct. Smallpox is the only disease to be eradicated from humans, with the last known case occurring in 1977 after a global vaccination campaign. Rinderpest, a disease of ruminants, has also been eradicated.

سوال روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

همسران هنری هشتم

هنري هشتم

هنري هشتم چند همسر داشت؟

10
6
8
4

هنري هشتم شش بار ازدواج كرد. يكي در هنگام زا فوت كرد ، دو تا سر بريده شدند ،‌ دو تا ازدواجششان از نظر قانوني رد شد و آخرينشان كاترين پار بيش از هنري هشتم زندگي كرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many wives did Henry VIII have?

10
6
8
4

B) is correct. Henry VIII was married six times. Of his six wives, one died in childbirth, two were beheaded, two had their marriages annulled, and the last, Catherine Parr, outlived him.

سوال روز ۹ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

گروه کروکودیل ها

كروكوديل

گروهي از كروكوديل ها چه ناميده مي شود؟

Clan
Herd
Swarm
Congregation

گروهي از كروكوديل ها Congregation يا bask يا nest يا float ناميده مي شود.

منبع:  Dictionary.com

What is a group of crocodiles called?

Clan
Herd
Swarm
Congregation

D) is correct. A group of crocodiles is called a congregation, bask, nest, or float.

سوال روز ۸ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین سمفونی موزارت

موزارت

زمانيكه موزارت اولين سمفونيش را نوشت چند ساله بود؟

5
12
8
16

ولفگانگ آمادئوس موزارت يك بچه نابغه بود كه اولين سمفونيش را در سن هشت سالگي نوشت سپس يك بالغ پركار شد كه بيش از 600 قطعه موسيقي نوشت.

منبع:  who2.com

How old was Mozart when he wrote his first symphony?

5
12
8
16

C) is correct. Wolfgang Amadeus Mozart was a child prodigy who wrote his first symphony at age eight, then grew into a prolific adult who wrote over 600 pieces of music.

سوال روز ۷ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بیشترین مدت اجرا در براود وی

نمايش تئاتر

نمايش تئاتري كه بيشترين مدت اجرا در براود وي را دارد، كدام است؟

روح اپرا
گربه ها
شيكاگو
آني

روح اپرا بيشترين مدت اجرا در براود وي را دارد. اين نمايش از 26 ژانويه 1988 شروع شد. از آن موقع بيش از 9000 اجرا داشته است كه 7 جايزه توني را برده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the longest running Broadway show of all time?

Phantom of the Opera
Cats
Chicago
Annie

A) is correct. Phantom of the Opera is the longest running Broadway show. It opened on January 26, 1988. There have since been over 9,000 performances of the show, which has won seven Tony awards.

سوال روز ۶ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اسم کوچک میت رومنی

ميت رومني

اسم كوچك ميت رومني چيست؟

Mittion
Willard
Timothy
Matthew

ميت رومني با نام Willard Mitt Romney متولد شد.

منبع:  who2.com

What is Mitt Romney's first name?

Mittion
Willard
Timothy
Matthew

B) is correct. Mitt Romney was born Willard Mitt Romney.

سوال روز ۵ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین ویدئو در یوتیوب

يوتيوب

اولين ويدئو در يوتيوب چه بود؟

فاجعه آتش سوزي
مهارت هاي اسنوبورد
من در باغ وحش
قايق سواري در درياچه تاهو

اولين ويدئوي پست داده شده در يوتيوب من در باغ وحش بوسيله جواد كريم بود. كريم ، يوتيوب را همراه چاد هارلي و استيو چن تاسيس كرد. اين ويدئو در 23 آوريل 2005 آپلود شد.

منبع:  Wikipedia

What was the first video on YouTube?

Flambe Disaster
Snowboarding Skillz
Me at the zoo
Boat Ride Tahoe

C) is correct. The very first video posted to YouTube was "Me at the zoo" by Jawad Karim. Karim cofounded YouTube with Chad Hurley and Steve Chen. The video was uploaded on April 23, 2005.

سوال روز ۴ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

سرماخوردگی کودکان

سرماخوردگي

يك كودك معمولي هر سال چند بار سرما مي خورد؟

2
8
15
20

يك كودك معمولي هشت بار در سال سرما مي خورد كه بيشتر در ماههاي زمستان از كودكان ديگر مي گيرد.

منبع:  nih.gov

How many colds does a child typically have each year?

2
8
15
20

B) is correct. Children typically have a cold eight times a year, catching it from other children, most often during the winter months.

سوال روز ۳ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

خالق بت آمریکایی

بت آمريكايي

چه كسي بت آمريكايي را خلق كرد؟

سيمون كاول
رندي جكسون
پائولا ابدول
سيمون فولر

بت آمريكايي يك رقابت خوانندگي تلويزيوني حقيقي ، بوسيله سيمون فولر ، براساس نمايش انگليسي بت پاپ ، است .

منبع:  Wikipedia

Who created American Idol?

Simon Cowell
Randy Jackson
Paula Abdul
Simon Fuller

D) is correct. American Idol is a reality television singing competition created by Simon Fuller, based on on the UK show Pop Idol.

سوال روز ۲ بهمن ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا