خواب نوزادان

نوزاد

نوازادن به چه مقدار خواب در روز نیاز دارند؟

8 تا 10 ساعت
10 تا 11 ساعت
15 تا 16 ساعت
18 تا 19 ساعت

در طول چهار هفته اول زندگیشان ، نوزادان تازه متولد شده هر روز به طور میانگین 15 تا 16 ساعت می خوابند. هر چند ، آنها تنها حدود 2 تا 4 ساعت در هر بار می خوابند.

منبع:  webmd.com

How much sleep do newborns need each day?

8 to 10 hours
10 to 11 hours
15 to 16 hours
18 to 19 hours

C) is correct. During their first four weeks of life, newborn babies sleep an average of 15 to 16 hours each day. However, they only sleep about two to four hours at a time.

سوال روز ۱۶ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

پرداخت تمام بدهی ملی آمریکا

رئیس جمهور آمریکا

کدام رئیس جمهور آمریکا تمام بدهی ملی را پرداخت کرد؟

گراور کلولند
رونالد ریگان
اندرو جکسون
هری ترومن

در ژانویه 1835 اندرو جکسون تمام بدهی ملی را پرداخت کرد. آن تنها بار در تاریخ بود و یکسال دوام داشت.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which President paid off the entire national debt?

Grover Cleveland
Ronald Reagan
Andrew Jackson
Harry Truman

C) is correct. In January 1835, Andrew Jackson paid off the entire national debt. It was the only time in history and it lasted one year.

سوال روز ۱۵ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

J. R. R. در ابتدای نام تالکین

تالکین

J. R. R. در ابتدای نام تالکین مخفف چیست؟

Joseph Reginald Ray
John Ronald Reuel
Jacob Ronald Renfred
Jonathan Ray Radley

نام کامل J. R. R. تالکین John Ronald Reuel Tolkien است. او در سوم ژانویه 1892 در آفریقای جنوبی متولد شد و به خاطر آثار تخیلی اش هابیت و ارباب حلقه ها ، شهرت دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What does J. R. R. stand for in J. R. R. Tolkien's name?

Joseph Reginald Ray
John Ronald Reuel
Jacob Ronald Renfred
Jonathan Ray Radley

B) is correct. J. R. R. Tolkien's full name is John Ronald Reuel Tolkien. He was born on January 3, 1892 in South Africa and is best known for his fantasy works The Hobbit and The Lord of the Rings.

برچسب‌ها, , ,
سوال روز ۱۴ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

تولید بیشترین برق از نیروی باد

توربین بادی

کدام کشور بیشترین برق را از نیروی باد را تولید می کند؟

آلمان
ایالات متحده آمریکا
چین
کانادا

ایالات متحده آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری برق را از نیروی باد تولید می کند، با پشت سر گذاشتن آلمان که پیش از این در رتبه اول بود.

منبع:  nytimes.com

Which country produces the most wind power?

Germany
United States
China
Canada

B) is correct. The United States produces more wind power than any other country, surpassing Germany, which previously produced the most.

سوال روز ۱۳ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

نام گیره فلزی روی چوب پنبه شمپین

شمپین

گیره فلزی روی چوب پنبه شمپین چه نامیده می شود؟

An agrafe
A housing
A pen
A barrique

گیره یا بست فلزی که به طور سنتی برای نگه داشتن چوب پنبه بطری شمپین در اثر فرسایش استفاده می شد، اگرف agrafe نامیده می شود.

منبع:  washingtonpost.com

What is the metal clasp over the champagne cork called?

An agrafe
A housing
A pen
A barrique

C) is incorrect. The metal clasp, or staple, traditionally used to hold the champagne cork in the bottle during the aging process is called an agrafe.

سوال روز ۱۲ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

دیک کلارک و برنامه شب سال نو

دیک کلارک

دیک کلارک چند سال مجری برنامه سال نو اش بود؟

25 سال
28 سال
34 سال
40 سال

برنامه شب سال نو دیک کلارک از سال 1972 تا سال 2012 توسط کلارک میزبانی شد به جز برنامه 2004/2005 که بیماری او را از اجرا باز داشت. رایان سیکرست از سال 2006 تا 2012 مجری مشترک بوده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many years did Dick Clark host his New Year’s Eve show?

25 years
28 years
34 years
40 years

D) is correct. Dick Clark’s New Year’s Rocking Eve was hosted by Clark from 1972 to 2012 with the exception of the 2004/2005 show, when a stroke kept him from hosting. Ryan Seacrest co-hosted from 2006 to 2012.

سوال روز ۱۱ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

معنای اولیه snob

آدم افاده ای

کلمه snob ( آدم افاده ای ) در ابتدا به چه معنا بود؟

کفاش
چاقوی کند
دسته چمدان
نجیب زاده

کلمه اسنوب اولین بار در قرن هجدهم برای ارجاع به کفاش یا شاگردش استفاده شد.

منبع:  oxforddictionaries.com

What did the word snob originally mean?

Shoemaker
Dull knife
Suitcase handle
Aristocrat

A) is correct. The word snob was first used in the 18th century to refer to a shoemaker or his apprentice.

سوال روز ۱۰ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

شیوع ناتوانی در هضم شیر

شیر

چه درصدی از بزرگسالان نمی توانند شیر را هضم کنند؟

15 درصد
33 درصد
40 درصد
60 درصد

بسیاری از بزرگسالان بها هضم کردن شیر سازگارند ، اما معمولا انسان ها توانایی تولید لاکتوز ، آنزیمی که شیر را هضم می کند، را در حدود سن 5 سالگی از دست می دهند. حدود 60 درصد بزرگسالان نمی توانند شیر را هضم کنند.

منبع:  usatoday.com

How many adults can't digest milk?

15 percent
33 percent
40 percent
60 percent

D) is correct. Many adults have adapted to milk digestion, but usually humans lose the ability to produce lactase, the enzyme that digests milk, around the age of 5. About 60 percent of adults cannot digest milk.

سوال روز ۹ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بالاترین ابرها

ابر

کدام نوع ابر بالاترین ابر در اتمسفر زمین است؟

نوتیلوسنت
سیرس
استریتس
کیومیولونیمبس

ابرهای نوتیلوسنت، با قرار داشتن در 50 تا 53 مایلی سطح سیاره، بالاترین ابرها در زمین هستند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What type of cloud is the highest in the Earth's atmosphere?

Notilucent
Cirrus
Stratus
Cumulonimbus

A) is correct. Notilucent clouds are the highest above Earth, residing at 50 to 53 miles from the planet’s surface.

سوال روز ۸ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

پیکسار و بازیگر همیشگی اش

سگ

کدام هنرپیشه در تمام فیلم های پیکسار بازی کرده است؟

تام هنکس
جان رتزنبرگر
پاتون اوسوالت
تیم آلن

جان رتزنبرگر هنرپیشه ، باید مهره خوش شانسی برای پیکسار باشد چون او در تمام فیلم هایی که پیکسار تولید کرده است ، بازی کرده است.

منبع:  nbcnews.com

What actor has been in every Pixar film?

Tom Hanks
John Ratzenberger
Patton Oswalt
Tim Allen

B) is correct. Actor John Ratzenberger must be a good luck charm for Pixar because he has appeared in every film Pixar has created.

سوال روز ۷ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا