کوانز Kwanzaa

شمعدان

کلمه کوانز Kwanzaa به چه معناست؟

اولین میوه ها
پیروزی
سیاهی و روشنی
یاد آوری

کوانز از یک عبارت زبان سوانهیلی matunda ya kwanza گرفته شده است که به معنی اولین میوه ها است. این تعطیلی براساس جشن های فصل دروی آفریقایی است.

منبع:  history.com

What does the word Kwanzaa mean?

First fruits
Victory
Light and dark
Remembrance

A) is correct. Kwanzaa is derived from the Swahili phrase matunda ya kwanza, which means first fruits. The holiday is based on African harvest celebrations.

سوال روز ۶ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

پاپانوئل به آن ها سر می زند

پاپانوئل

پاپانوئل هر سال از چند خانه بازدید می کند؟

842,000,000
95,000,000
1,530,000,000
508,000,000

در جهان 2,106,000,000 کودک زیر هجده سال وجود دارد. با متوسط 2.5 کودک در هر خانه ، پاپانوئل مجبور است که با طی 221,000,000 مایل ، در 842,000,000 خانه در شب کریسمس توقف کند.

منبع:  randomhistory.com

How many houses does Santa visit each year?

842,000,000
95,000,000
1,530,000,000
508,000,000

A) is correct. There are 2,106,000,000 children under age 18 in the world. At an average of 2.5 children per household, Santa would have to make 842,000,000 stops on Christmas Eve, traveling 221,000,000 miles.

سوال روز ۵ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

رصد پرواز پاپانوئل

پاپانوئل

چه کسی پرواز پاپانوئل در شب کریسمس را رصد می کند؟

USGS
NORAD
NOAA
TSA

هر ساله در شب کریسمس ، یک کارمند داوطلب در NORAD فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی در دسترس است تا تماس های تلفنی مربوط به موقعیت پاپانوئل را دریافت کند. این رسم در سال 1955 در نتیجه شماره تلفن لیست شده اشتباهی ، شروع شد.

منبع:  noradsanta.org

Who tracks Santa's flight on Christmas Eve?

USGS
NORAD
NOAA
TSA

B) is correct. Every year on Christmas Eve, volunteer staff is available at NORAD to take calls about Santa's whereabouts. The tradition started in 1955 as the result of a wrongly listed phone number.

سوال روز ۴ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

افتادن شاخ های گوزن های شمالی

گوزن شمالی

گوزن های شمالی در چه زمانی شاخ هایشان می افتد؟

مارس
ژوئن
سپتامبر
دسامبر

گوزن های شمالی نر در پایان فصل جفت گیری در اوایل ماه دسامبر ، شاخ هایشان می افتد. هر چند ، ماده ها شاخ های نازکترشان را در تمام زمستان حفظ می کنند.

منبع:  livescience.com

When do reindeer shed their antlers?

March
June
September
December

D) is correct. Male reindeer shed their antlers at the end of the mating season in early December. Females, however, keep their thinner antlers throughout the winter.

سوال روز ۳ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

الگوی هایکو

هایکو

الگوی هایکو کدام است؟

7-5-7
5-6-7
5-7-5
7-6-5

هایکوی سنتی ژاپنی یک شعر سه خطی با هفده بخش است که شمارش بخش های آن به صورت 5/7/5 است.

منبع:  poets.org

What's the pattern of a haiku?

7-5-7
5-6-7
5-7-5
7-6-5

C) is correct. A traditional Japanese haiku is a three-line poem with seventeen syllables, written in a 5/7/5 syllable count.

برچسب‌ها, ,
سوال روز ۲ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

معنای Bah humbug

باه هامباگ

باه هامباگ Bah humbug به چه معناست؟

چرت و پرت
حشره کوچک
اهمیتی نمیدهم
تنهایم بگذار

هامباگ Humbug چندین معنی دارد. یک هامباگ ، شخصی یا چیزی است که حقه بازی می کند و یک آبنبات انگلیسی است. در حرف ندای ابنزر اسکروج (مدیر در رمان چارلز دیکنز) باه هامباگ به سادگی به معنی چرت و پرت است.

منبع:  dictionary.com

What does 'Bah humbug!' mean?

Nonsense
Little insect
I don't care
Leave me alone

A) is correct. Humbug has multiple meanings. A humbug is someone or something that tricks or deceives and a type of British candy. In Ebenezer Scrooge's interjection, "Bah humbug!" the word simply means "nonsense".

سوال روز ۱ دی ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

پاپانوئل در انگلستان

پاپانوئل

پاپانوئل در انگلستان چه نامیده می شود؟

نیکولاس مقدس
آقای کریسمس
نیکولای
پدر کریسمس

پاپانوئل در انگلستان پدر کریسمس نامیده می شود. او معمولا یک ردای سبز و قرمز بلند تزئین شده با خز سفید می پوشد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is Santa called in England?

Saint Nicholas
Mr. Christmas
Nikolai
Father Christmas

D) is correct. In England, Santa Claus is called Father Christmas. He is usually dressed in a long green or red robe trimmed with white fur.

سوال روز ۳۰ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

نویسنده اصلی فندق شکن

فندق شکن

داستان اصلی فندق شکن را چه کسی نوشته است؟

ایی تی ای هافمن
پیوتر چایکووسکی
لو ایوانوو
الکساندر دوماس

داستان فندق شکن و پادشاه موش متعلق به ایی تی ای هافمن در سال 1816 نوشته شده بود. در سال 1892 پیوتر چایکووسکی، ماریوس پتیپا و لو ایوانوو ، اقتباس الکساندر دوماس را از این داستان به رقص بالت تبدیل کردند.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who wrote the original Nutcracker story?

E.T.A. Hoffmann
Pyotr Tchaikovsky
Lev Ivanov
Alexandre Dumas

A) is correct. E.T.A. Hoffmann's story "The Nutcracker and the Mouse King" was written in 1816. In 1892, Pyotr Tchaikovsky, Marius Petipa, and Lev Ivanov turned Alexandre Dumas' adaptation of the story into a ballet.

سوال روز ۲۹ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

قد چوباکا

چوباکا

قد چوباکا چقدر بود؟

6 پا و 7 اینچ
7 پا و 3 اینچ
7 پا و 8 اینچ
8 پا و 2 اینچ

قد چوباکا 7 پا و 3 اینچ است. این نقش توسط پیتر میهو که به خاطر قدش انتخاب شد، بازی شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How tall is Chewbacca?

6 feet, 7 inches
7 feet, 3 inches
7 feet, 8 inches
8 feet, 2 inches

B) is correct. Chewbacca is 7 feet, 3 inches tall. He was played by British actor Peter Mayhew, who was chosen for his height.

سوال روز ۲۸ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بیست و هفتمین حرف انگلیسی

حروف الفبا

بیست و هفتمین حرف حروف الفبای انگلیسی چه بود؟

امگا
زد
امپرسند
دلتا

الفبای انگلیسی سابقا بیست و هفت حرف داشت که شامل نمادی برای کلمه and بود و اکنون با نام امپرسند شناخته می شود.

منبع:  dictionary.com

What was the 27th letter of the English alphabet?

Omega
Zed
Ampersand
Delta

C) is correct. The English alphabet used to have 27 letters, including the symbol for and, now known as the ampersand.

سوال روز ۲۷ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا