شمع های آخرین شب هانوکاه

هانوکاه

چند شمع در آخرین شب هانوکاه روشن می شود؟

هفت
هشت
نه
ده

با احتساب شماش یا شمع کمکی ، دو شمع در شب اول هانوکاه ، سه شمع در شب دوم و الی آخر روشن می شود و با نه شمع در شب آخر خاتمه می یابد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many candles are lit on the last night of Hanukkah?

Seven
Eight
Nine
Ten

C) is correct. Including the shamash or helper candle, two lights are lit on the first night of Hanukkah, three on the second and so on, ending with nine on the last night.

سوال روز ۲۶ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

درخت های کریسمس واقعی آمریکا

درخت کریسمس

سالانه در آمریکا چند درخت کریسمس واقعی فروخته می شود؟

20 میلیون
40 میلیون
50 میلیون
70 میلیون

در هر فصل تعطیلات حدود چهل میلیون درخت کریسمس واقعی در ایالات متحده آمریکا فروخته می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many real Christmas trees are sold in the US each year?

20 million
40 million
50 million
70 million

B) is correct. Each holiday season, about 40 million real Christmas trees are sold in the United States.

سوال روز ۲۵ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

نام شمشیر بیلبو

شمشیر

در فیلم هابیت ، شمشیر بیلبو چه نام داشت؟

آنگلاچل
اورکریست
استینگ
گرتانگ

شمشیر بیلبو ، استینگ نام داشت . او بعد از جنگ با عنکبوت های غول پیکر در میرک وود ، شمشیرش را نام گذاری کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the name of Bilbo's sword in The Hobbit?

Anglachel
Orcrist
Sting
Gurthang

C) is correct. Bilbo's sword was named Sting. He named the blade after fighting giant spiders in Mirkwood.

سوال روز ۲۴ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین شغل تیلور سوایف

تیلور_سوایفت

اولین شغل تیلور سوایف چه بود؟

کشاورز درخت کریسمس
صندوق دار
پیک پیتزا
پرستار بچه

تیلور سوایفت بیشتر دوران کودکی اش را در یک مزرعه درخت کریسمس 11 جریبی در روستای مونت گومری پنسیلوانیا گذراند . اولین شغلش ، کمک به خانواده اش در مزرعه بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was Taylor Swift's first job?

Christmas tree farmer
Cashier
Pizza delivery
Daycare worker

A) is correct. Taylor Swift spent most of her childhood on an 11 acre Christmas tree farm in Montgomery County, Pennsylvania. Her first job was helping her family with the farm.

سوال روز ۲۳ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

رئیس جمهورهای وکیل آمریکا

آمریکا

چند رئیس جمهور آمریکا ، وکیل بودند؟

9
17
25
31

تاکنون ، بیست و پنج رئیس جمهور شغلی در وکالت داشته اند. باراک اوباما دومین رئیس جمهور آمریکا بود که از مدرسه وکالت هاروارد فارق التحصیل شده بود. اولین نفر رادرفورد بی هیس بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many US Presidents were lawyers?

9
17
25
31

C) is correct. So far, 25 US Presidents have had a career in law. President Barak Obama was the second US President to graduate from Harvard Law School. The first was Rutherford B. Hayes.

سوال روز ۲۲ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

معنای gangnam

گنگنم

کلمه گنگنم gangnam به چه معنا است؟

جنوب رودخانه
بسیار شیک
مال بسیاری از ثروتمندان
کمدی خطاها

گنگنم gangnam در زبان کره ای به معنی جنوب رودخانه است. گنگنم یک بلوک در سئول کره جنوبی است. آن به صورت گسترده ای به خاطر تجمع زیاد ثروت و استاندارد بالای زندگی، شهرت دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What does the word gangnam mean?

South of the river
Very fashionable
Of many riches
Comedy of errors

A) is correct. Gangnam literally means "South of the River" in Korean. Gangnam is a district in Seoul, South Korea. It's widely known for its heavily concentrated wealth and high standard of living.

سوال روز ۲۱ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

جواب های توپ هشت جادویی

هشت جادویی

با توپ هشت جادویی چند جواب ممکن است؟

6
8
12
20

در واقع ، شکل سه بعدی داخل توپ هشت جادویی ، ایکوساهدرون یک شکل 20 وجهی نامیده می شود. بنابراین بیست حالت برای جواب بالقوه در هر بار که توپ را تکان می دهید وجود دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many answers are possible with the Magic 8 Ball?

6
8
12
20

D) is correct. In reality, the 3D shape inside the Magic 8 Ball is called an icosahedron--a 20-sided shape. Therefore, there are 20 potential answer options every time you shake the ball.

سوال روز ۲۰ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

صدای بارت سیمپسون

بارت سیمپسون

چه کسی صدای بارت سیمپسون را در می آورد؟

سث مک فارلین
یردلی اسمیث
نانسی کت رایت
مت گرونینگ

نانسی کت رایت صدای بارت سیمپسون را خانواده سیمپسون ها در می آورد. این نمایش بیش از 20 فصل در تلویزیون بوده است ، که آن را طولانی ترین نمایش دارای نمایش نامه در تاریخ تلویزیون کرده است.

منبع:  thesimpsons.com

Who does the voice of Bart Simpson?

Seth McFarlane
Yeardley Smith
Nancy Cartwright
Matt Groening

C) is correct. Nancy Cartwright plays the voice of Bart Simpson on The Simpsons. The show has been on television for more than 20 seasons, making it the longest running scripted show in television history.

سوال روز ۱۹ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

تعداد شمع های منورا

منورا

شمعدانی منورا چند شمع را نگه می دارد؟

8
9
10
12

منورا نه شمع را نگه می دارد. هشت تای این شمع ها نماد روزی از جشن هشت روزه ی فستیوال نور است. نهمین شمع یک شمع کمکی است که برای روشن کردن شمع های دیگر بکار می رود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many candles does a menorah hold?

8
9
10
12

B) is correct. The menorah holds nine candles. Eight of these candles symbolizes a day of the eight-day celebration of the Festival of Lights. The ninth candle is a helper candle, used to light the other candles.

سوال روز ۱۸ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

تصویب قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی

اولین ایالتی که قانون اساسی آمریکا را تصویب کرد، کدام است؟

دلاور
ویرجینیا
جورجیا
پنسیلوانیا

دلاور اولین ایالتی بود که قانون اساسی آمریکا را در هفتم دسامبر سال 1787 میلادی تصویب کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first state to ratify the US Constitution?

Delaware
Virginia
Georgia
Pennsylvania

A) is correct. Delaware became the first state to ratify the United States Constitution on December 7, 1787.

سوال روز ۱۷ آذر ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا