ارسال های با برچسب ‘معنی’

معنای اولیه snob

۱۰ دی ۱۳۹۱

کوانز Kwanzaa

۶ دی ۱۳۹۱

معنای Bah humbug

۱ دی ۱۳۹۱

معنای gangnam

۲۱ آذر ۱۳۹۱

معنی نماسته

۲۳ آبان ۱۳۹۱

معنی اشعه ایکس

۱۸ آبان ۱۳۹۱

معنای اسپوت نیک

۱۳ مهر ۱۳۹۱

جی آی جو

۹ مهر ۱۳۹۱

معنی کارائوک

۱۶ شهریور ۱۳۹۱

معنی Ich bin ein Berliner

۶ تیر ۱۳۹۱

12»
بلاکفا